• Domov
 • -
 • Splošni pogoji poslovanja

Upravljalec in lastnik spletne strani https://karra.si, lastnik blagovne znamke Karra, ponudnik storitev Karra:

IDEJE, KONCEPTI IN ZGODBE, Vojka Žgavec Clemenz s. p., Tomaj 105, 6221 Dutovlje

(v nadaljevanju: ponudnik)

 

1. Uvodna določila

Ti splošni pogoji veljajo za naslednje uporabnike:

 • uporabnike spletne strani karra.si (v nadaljevanju: spletna stran), vključno z uporabniki, s katerimi ponudnik glede Karrine ponudbe komunicira prek e-mailov karra@karra.si, jcl@ikz.si, vojka@ikz.si, info@ikz.si ter obrazcev na spletni strani karra.si
 • uporabnike, ki se prijavijo na e-novice
 • uporabnike Karrinih spletnih strani, profilov na FB, Instagramu, Pinterestu, TripAdvisorju
 • uporabnike, s katerimi glede Karrine ponudbe ponudnik  komunicira prek SMS-jev, faksa, telefonskih pogovorov, osebno
 • kupce ter uporabnike storitev in izdelkov Karra

Vsi omenjeni uporabniki so lahko fizične ali pravne osebe. V nadaljevanju bomo zanje uporabljali enoten izraz “uporabniki”.

 

2. Spletna stran; Karrine strani/profili na FB, Instagramu, Pinterestu, TripAdvisorju

Vsak uporabnik, ki obišče spletno stran, potrjuje, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji, se z njimi strinja in ga zavezujejo. Če se z njimi ne strinja, ponudnik predlaga, da spletne strani uporabnik ne uporablja. Uporabniki uporabljajo spletno stran na lastno odgovornost.

Enako velja tudi za uporabnike Karrinih strani, profilov na FB, Instagramu, Pinterestu, TripAdvisorju, na katere povezuje spletna stran.

Spletne strani uporabljajo piškotke. Več o tem si lahko preberete tukaj: piškotki.

Ponudnik se zavezuje, da bo spletno stran ter zgoraj navedene profile/strani vzdrževal vestno in natančno. Kljub temu pa ne more zagotoviti, da ne bo nikoli prišlo do napak in da bodo strani vedno tehnično brezhibne. Za tovrstne situacije se ponudnik uporabnikom že vnaprej opravičuje. Če bi zaradi nepravilnega delovanja ali nedostopnosti spletne strani nastala morebitna škoda, zanjo ponudnik ne odgovarja.

Ponudnik lahko spreminja vse vsebine, pri čemer o tem uporabnikov ni dolžan posebej obvestiti. Prav tako ponudnik ne odgovarja za posledice tovrstnih sprememb.

 

3. Vsebine uporabnikov, komunikacija z uporabniki

Za vse vsebine uporabnikov (slikovni in tekstovni material) odgovarjajo izključno uporabniki. Uporabniki se zavezujejo, da bodo pri objavljanju svojih vsebin spoštovali vse veljavne zakone in predpise. S tem, ko uporabniki posredujejo svoje vsebine, izrecno dovoljujejo njihovo brezplačno objavo do preklica.

Za vsebine, ki jih o Karri objavijo uporabniki, ponudnik ne odgovarja. Ponudnik pa se zavezuje, da bo neprimerne vsebine uporabnikov s svojih strani čimprej odstranil. Pri tem si pridržuje pravico, da to stori brez utemeljitve.

Ponudnik ceni vse uporabnikove odzive in si bo prizadeval, da na uporabnikova vprašanja čimprej odgovori. Obenem pa si ponudnik pridržuje pravico, na katera uporabnikova vprašanja in v kakšnem času bo odgovoril.

 

4. Avtorske pravice

Vsa ponudnikova besedila, fotografije in drugi elementi, ki jih vsebujejo spletne strani ali Karrine strani, profili na FB, Instagramu, Pinterestu, TripAdvisorju, so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Brez predhodnega pisnega dovoljenja ponudnika je prepovedano kakršnokoli distribuiranje, kopiranje, spreminjanje ali na kakršenkoli način reproduciranje vsebin (ali dela vsebin) ne v poslovne ne v neposlovne namene.

Če vam ponudnik predhodno pisno dovoli uporabo vsebine ali dela vsebine te spletne strani, morate v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah Republike Slovenije jasno navesti vir (https://karra.si) ter datum povzetka vsebine.

Vse elemente blagovne znamke Karra lahko uporabi in z njimi svoje storitve ter produkte podpisuje le lastnik blagovne znamke. Ponudnik/lastnik blagovne znamke je tudi edini, ki lahko razpolaga in odloča o razpolagi z vsebinami teh spletnih strani.

Pod avtorsko pravo in intelektualno lastnino so uvrščeni tudi scenariji iger (kraški pobegi), njihova logistika, scenografija, koncepti, navodila za nadzor, tehnična izvedba ter ostalo, kar igre opredeljuje. Prepovedano je povzemanje in kopiranje imen, tematik, celote ali posameznih vsebinskih ali tehničnih elementov iger ter ostale Karrine ponudbe.

 

5. Prijava na e-novice

Uporabniki se na e-novice lahko prijavijo na več načinov: prek obrazcev na spletni strani karra.si, prek papirnega obrazca ali prek drugih spletnih strani, ki k prijavi vabijo. S tem uporabnik dovoljuje, da ga ponudnik prek e-pošte seznanja z novicami svojih blagovnih znamk (Karra, Mmm Beatrice, Kraške zapeljivke).

Ponudnik bo pridobljene podatke hranil kot dober gospodar. Uporabljal jih bo za segmentiranje, marketing, re-marketing in obdelavo izključno v svoje promocijske namene; naročnike na e-novice bo seznanjal z novostmi, akcijskimi ponudbami, posebnimi dogodki in ostalimi informacijami, povezanimi z njegovimi zgoraj naštetimi blagovnimi znamkami.

Uporabniki, ki so se naročili na e-novice, se lahko kadarkoli odjavijo na povezavi, objavljeni v poslani e-pošti, ali na naslovu karra@karra.si.

 

6. Igre Karrini kraški pobegi

Ponudnik igralcem iger kraški pobegi (v nadaljevanju: uporabnikom) ponuja več iger Kraški pobegi: sobo pobega, sobo pobega na prostem ter lova za zakladom. Vse igre Kraški pobegi so namenjene odraslim osebam, ekipe lahko izjemoma sestavljo poleg odraslih oseb tudi večji otroci. Vse igre so podrobneje opisane in predstavljene na spletni strani.

Ponudnik vsem uporabnikom, ki so se ali se šele bodo odločili odigrati Karrine igre, kraške pobege, prepoveduje širjenje informacij o posameznih ugankah ali poanti celotne igre. V nasprotnem primeru uporabniki nosijo civilno odgovornost za poslovno škodo.

S tega vidika je tudi prepovedano kakršnokoli fotografiranje, snemanje (video in/ali avdio) procesa katerekoli Karrine igre (kraški pobegi), okolja, ki je eksplicitno povezan z določeno igro, opreme, rekvizitov, navodil in ostalega, povezanega z igro kraški pobeg.

 

6. 1. Nakup termina za določeno igro

 • pregled nad razpoložljivimi termini, časovno rezervacijo in nakup določene igre uporabnik opravi na spletni strani
 • nakup je možen le za termin, ki je še prost
 • uporabnik lahko zakupi prost termin do 24 ur pred terminom igre
 • na voljo ima več plačilnih metod: predračun, plačilne kartice, PayPal
 • uporabnik mora igro ob rezervaciji tudi plačati, sicer rezervacija ni veljavna; ponudnik potrdi rezervacijo termina, ko je razvidno plačilo storitve; do takrat velja, da je termin le rezerviran, ne pa tudi potrjen
 • prejem rezervacije ponudnik potrdi z e-pošto
 • potrdilo termina (ko je razvidno plačilo) ponudnik potrdi z e-pošto
 • pogoj za nakup je strinjanje s temi splošnimi pogoji
 • strinjanje s temi splošimi pogoji pomeni tudi, da se kupec prijavlja na e-novice; prijavo na e-novice kupec potrdi v posebnem mejlu, poslanem na njegov e-naslov
 • če se ponudnik iger strinja, lahko kupec izvede nakup tudi isti dan, ko igro odigra, tako, da jo pred začetkom igre tudi vplača na način, ki ga določi ponudnik igre

 

6. 2. Odstop od nakupa

Ponudnik spoštuje dejstvo, da zaradi različnih, nepredvidljivih okoliščin uporabnik včasih želi odstopiti od nakupa.

Odstop od nakupa je možen, vendar le ob upoštevanju naslednjih pogojev:

 • željo po odstopu od nakupa mora sporočiti uporabnik, ki je termin tudi rezerviral in opravil zakup, vsaj 168 ur pred zakupljenim terminom; če uporabnik to sporoči kasneje (ko je do kupljenega termina manj kot 168 ur) velja, da je uporabnik igro odigral, ne glede na to, ali je termin dejansko izkoristil ali ne
 • željo po odstopu uporabnik, ki je termin rezerviral in opravil zakup, sporoči z e-naslova, ki ga je navedel pri rezervaciji termina; v nasprotnem primeru zaradi zavarovanja uporabnika pred morebitnimi zlorabami ponudnik žal ne more upoštevati sporočenega in torej velja, da je uporabnik igro odigral, ne glede na to, ali je termin dejansko izkoristil ali ne

Če je uporabnik od nakupa odstopil pod zgoraj opisanimi pogoji, lahko vplačan znesek uporabnik porabi za nakup drugega (še prostega) termina, če se tako pravočasno pisno dogovori s ponudnikom. Če pa uporabnik želi vračilo denarja in je od nakupa odstopil v skladu z vsemi pogoji, mu ga je ponudnik dolžan vrniti. To ponudnik izvede upoštevaje način uporabnikovega plačila.

Tudi v primeru bolezni ali nezgode uporabnikov storitve ponudnik kupcu vrne denar izključno pod zgoraj opisanimi pogoji.

 

6. 3. Kraški pobeg – igra “soba pobega” (escape room)

Soba pobega je igra, namenjena skupini 2 – 5 igralcev (v nadaljevanju: uporabnikom). Če želi igro odigrati več kot 5 igralcev, ima ponudnik pravico, da igre ne izvede, vplačane kupnine pa uporabniku ne vrne.

Uporabniki pridejo na sporočeni naslov 10 minut pred začetkom termina. Če pridejo uporabniki na dogovorjeno mesto prepozno, ponudnik žal ne more podaljšati ali prestaviti zakupljenega termina. Če uporabniki zamudijo s prihodom na dogovorjeno mesto za 25 minut ali več (če torej na dogovorjeno mesto ne pridejo niti 15 minut po dogovorjenem začetku igre), do igre ne morejo več pristopiti, nadzornik igre jih ne čaka več, šteje pa se, da je uporabnik igro koristil, odigral.

Uporabnike sprejme nadzornik igre. Ta jim razloži zgodbo, poanto igre in pravila igre.

Uporabniki so pred pričetkom igre obvezani:

 • v posebno skrinjo, odložiti, če jih imajo pri sebi, mobilne telefone, fotoaparate, kamere in ostala sredstva, ki omogočijo avdio ali video snemanje ali fotografiranje; omarico zaklenejo s ključem, ki ostane pri njih; svojo lastnino dobijo nazaj po končani igri;
 • podpisati izjave, v katerih potrjujejo, da so seznanjeni in soglašajo s temi splošnimi pogoji ter pravili igre, ki jim jih je predstavil nadzornik igre, da soglašajo z video in avdio nadzorom igre (več o tem v nadaljevanju) ter se zavezujejo, da ne bodo razkrili skrivnosti igre.

Brez zgoraj navedenega igre ni možno odigrati.

Uporabniki nato vstopijo v sobo, ki jo nadzornik igre zaklene. Cilj igre je v predpisanem času prek zank in ugank odkleniti vrata sobe in iz nje “pobegniti”. Zaradi varnostnih razlogov je soba opremljena tudi z rdečim “stikalom v sili”. Na to stikalo lahko uporabniki pritisnejo kadarkoli v toku igre in vrata sobe se bodo odklenila. Če uporabniki izkoristijo “stikalo v sili”, je igra končana, četudi se zakupljeni čas še ni iztekel.

Če uporabnikom v predpisanem času ne uspe odkleniti vrat sobe, to naredi nadzornik igre in igra je – ne glede na to, da ekipi ni uspelo še rešiti vseh nalog – končana.

Sobo lahko predčasno odklene tudi nadzornik igre. To lahko naredi v primeru, ko uporabniki uničujejo inventar v sobi in še kako drugače kršijo pravila igre in/ali te splošne pogoje. S tem je igra končana, uporabniki pa niso upravičeni do povračila kupnine.

Če nadzornik lahko prekine igro tudi zaradi izrednih razmer, čas igre v tem primeru neha preneha teči. Če se uporabniki strinjajo in je to mogoče, z igro nadaljujejo takoj, ko je odpravljen vzrok za prekinitev. Če se s tem ne strinjajo ali to ni mogoče, lahko celotno igro odigrajo v drugem terminu ali pa od ponudnika zahtevajo vračilo vplačane kupnine.

Igro v ločenem prostoru nadzira nadzornik igre. Nadzornik igre po potrebi, o kateri sam presodi, ali po izraženi želji uporabnikov usmerja igro. Pri tem uporablja namige, ki so del scenarija igre in o katerih uporabniki ne morejo odločati.

Da lahko nadzornik igro nadzira, ponudnik uporablja avdio in video nadzor. Nadzor v sobi pobega je neposreden, avdio in video podatkov ponudnik ne beleži.

Avdio in video nadzor je tudi v nadzorni (sprejemni) sobi. Tu se posnetki zaradi varnostnih razlogov za določen čas beležijo.

Nadzornik pred začetkom igre uporabnikom tudi razloži, da morajo igro odigrati tako, da ne bodo povzročili škode na stavbi, na inventarju ali kateremkoli predmetu v sobi pobega. Če uporabniki škodo vseeno povzročijo, so jo dolžni plačati. Prav tako nadzornik na začetku igre uporabnike seznani, da so v sobi posebej označeni predmeti. Teh predmetov uporabniki ne smejo premikati, razstavljati ali kako drugače spreminjati, saj niso del ugank.

Uporabniki so dolžni v celoti in dosledno upoštevati vsa navodila, ki jim jih nadzornik igre sporoči pred, med ali po igri. Uporabniki obiščejo sobo pobega na lastno odgovornost. Uporabniki so dolžni ustrezno varovati svojo lastnino in zdravje ter se izogibati virov ogrožanja in se vzdržati ravnanj, ki lahko ogrožajo varnost, zdravje ali lastnino ponudnika ali drugih vpletenih.

 

6. 4. Kraški pobeg – igra “soba pobega na prostem” (outdoor escape room)

Soba pobega na prostem je igra, namenjena skupini 2 – 5 igralcev (v nadaljevanju: uporabnikom). Če želi igro odigrati več kot 5 igralcev, ima ponudnik pravico, da igre ne izvede, vplačane kupnine pa uporabniku ne vrne.

Uporabniki pridejo na sporočeni naslov 15 minut pred začetkom termina. Če pridejo uporabniki na dogovorjeno mesto prepozno, ponudnik žal ne more podaljšati ali prestaviti zakupljenega termina. Če uporabniki zamudijo s prihodom na dogovorjeno mesto za 25 minut ali več (če torej na dogovorjeno mesto ne pridejo niti 10 minut po dogovorjenem začetku igre), do igre ne morejo več pristopiti, nadzornik igre jih ne čaka več, šteje pa se, da je uporabnik igro koristil, odigral.

Uporabnike sprejme nadzornik igre. Popelje jih na kraj dogajanja – do sobe pobega na prostem. Tam jim razloži zgodbo, poanto igre in pravila igre.

Uporabniki so pred pričetkom igre obvezani:

 • v posebno skrinjo odložiti, če jih imajo pri sebi, mobilne telefone, fotoaparate, kamere in ostala sredstva, ki omogočijo avdio ali video snemanje ali fotografiranje
 • podpisati izjave, v katerih potrjujejo, da so seznanjeni in soglašajo s temi splošnimi pogoji ter pravili igre, ki jim jih je predstavil nadzornik igre, da soglašajo z video in avdio nadzorom igre (več o tem v nadaljevanju) ter se zavezujejo, da ne bodo razkrili skrivnosti igre.

Brez zgoraj navedenega igre ni možno odigrati.

Soba pobega na prostem je jasno označen, zamejen prostor v naravi. Uporabniki vstopijo v ta prostor, ki ga do konca igre ne smejo zapustiti. Če ga zapustijo (to jim je sicer ves čas igre omogočeno), je igra končana. Namen igre je v predpisanem času prek zank in ugank doseči cilj, ki ga pred igro jasno opredeli nadzornik igre. Če uporabnikom v predpisanem času ne uspe doseči cilja, je igra vseeno končana.

Uporabniki torej lahko igro kadarkoli prekinejo in jo predčasno zapustijo. Igro pa lahko predčasno prekine tudi nadzornik igre. To lahko naredi v primeru, da uporabniki uničujejo inventar ali okolico in še kako drugače kršijo pravila igre in/ali te splošne pogoje. S tem je igra končana, uporabniki pa niso upravičeni do vračila kupnine.

Nadzornik lahko igro prekine tudi zaradi izrednih razmer, čas igre v tem primeru preneha teči. Če se uporabniki strinjajo in je to mogoče, z igro nadaljujejo takoj, ko je odpravljen vzrok za prekinitev. Če se s tem uporabniki ne strinjajo ali to ni mogoče, lahko celotno igro odigrajo v drugem terminu.

Igro na od sobe pobega odmaknjenem mestu nadzira nadzornik igre. Nadzornik igre po potrebi, o kateri sam presodi, ali po izraženi želji uporabnikov usmerja igro. Pri tem uporablja namige, ki so del scenarija igre in o katerih uporabniki ne morejo odločati.

Da lahko nadzornik igro nadzira, ponudnik uporablja avdio nadzor. Nadzor v sobi pobega na prostem je neposreden, avdio in video podatkov ponudnik ne beleži.

Nadzornik pred začetkom igre uporabnikom tudi razloži, da morajo igro odigrati tako, da ne bodo povzročili škode na zemljišču, na inventarju ali kateremkoli predmetu v sobi pobega na prostem in v okolici. Če uporabniki škodo vseeno povzročijo, so jo dolžni plačati. Prav tako nadzornik igre na začetku uporabnike seznani, da so v sobi določeni predmeti. Teh predmetov uporabniki ne smejo premikati, razstavljati ali kako drugače spreminjati, saj niso del ugank.

Uporabniki so torej dolžni v celoti in dosledno upoštevati vsa navodila, ki jim jih nadzornik igre sporoči pred, med ali po igri.

Ta igra se odvija v naravi. To pomeni tudi, da so uporabniki dolžni poskrbeti za to, da se primerno obujejo, opremijo. Uporabniki obiščejo sobo pobega na prostem na lastno odgovornost. Uporabniki so dolžni ustrezno varovati svojo lastnino in zdravje ter se izogibati virov ogrožanja in se vzdržati ravnanj, ki lahko ogrožajo varnost, zdravje ali lastnino ponudnika ali drugih vpletenih.

Igra se dogaja na prostem. To pomeni, da je njena izpeljava odvisna tudi od vremenskih pogojev, nad katerimi pa ponudnik nima nadzora. Ponudnik si zato pridržuje pravico, da v primeru neustrezne vremenske napovedi igro odpove. O tem je dolžan pravočasno obvestiti uporabnika. Komunikacija poteka prek telefona (SMS sporočila, klic) in/ali e-maila. Če ponudnik zaradi vremenske napovedi igro odpove, ima uporabnik na voljo nadomestni termin. V skladu z navodili, ki jih dobi po e-mailu, lahko najkasneje v roku enega leta po odpovedanem terminu rezervira drug prost termin. Že vplačane kupnine ponudnik ne vrača.

Ponudnik lahko zaradi neustreznih vremenskih pogojev prekine tudi že začeto igro. V tem primeru ima uporabnik na razpolago enake možnosti, kot jih ima v primeru odpovedane igre.

Ponudnik si pridržuje pravico, da je edini, ki lahko odloči, ali zaradi vremenskih pogojev igro odpove ali prekine.

 

6. 5. Lov za zakladom (treasure hunt)

Lov za zakladom je igra, namenjena skupini 2 – 5 igralcev (v nadaljevanju: uporabnikom). Če želi igro odigrati več kot 5 igralcev, ima ponudnik pravico, da igre ne izvede, vplačane kupnine pa uporabniku ne vrne.

Uporabniki pridejo na sporočeni naslov 10 minut pred začetkom termina. Če pridejo uporabniki na dogovorjeno mesto prepozno, ponudnik žal ne more podaljšati ali prestaviti zakupljenega termina. Če uporabniki zamudijo s prihodom na dogovorjeno mesto za 25 minut ali več (če torej na dogovorjeno mesto ne pridejo niti 15 minut po dogovorjenem začetku igre), do igre ne morejo več pristopiti, nadzornik igre jih ne čaka več, šteje pa se, da je uporabnik igro koristil, odigral.

Uporabnike sprejme nadzornik igre (v nadaljevanju: lovski nadzornik). Razloži jim zgodbo, poanto igre in pravila igre.

Uporabniki so pred pričetkom igre obvezani podpisati izjave,

 • v katerih potrjujejo, da so seznanjeni in soglašajo s temi splošnimi pogoji ter pravili igre, ki jim jih je predstavil nadzornik igre,
 • da se zavezujejo, da ne bodo fotografirali ali posneli ničesar od rekvizitov igre,
 • da bodo upoštevali cestno-prometne predpise in spoštovali tujo lastnino
 • ter da ne bodo razkrili skrivnosti igre.

Podpis te izjave je obvezen za vse uporabnike, brez tega igre ni mogoče odigrati. Eden od igralcev pri lovskem nadzorniku pusti tudi oseben dokument in izjavo, da odgovarja za prejeto opremo in je – v primeru poškodbe ali izgube le-te – odgovoren za poravnavo škode. Oseben dokument mu na koncu igre lovski nadzornik vrne, če je z vrnjeno opremo vse v redu, sicer mora pooblaščeni igralec poravnati nastalo škodo. Škodo oceni nadzornik igre v skladu s cenikom, ki si ga igralci lahko ogledajo pred začetkom igre.

Lov za zakladom poteka po vasi. Cilj igre je v predpisanem času prek reševanja zank in ugank, ki so v vasi, priti do skritega zaklada. Če uporabnikom v predpisanem času ne uspe doseči cilja, je igra vseeno končana.

Uporabniki lahko igro kadarkoli prekinejo in lovskemu nadzorniku vrnejo vse dobljene in nepoškodovane rekvizite. S tem je igra končana, do vračila kupnine niso upravičeni.

Igro pa lahko predčasno prekine tudi lovski nadzornik. To lahko naredi v primeru, ko uporabniki uničujejo dobljene rekvizite, kršijo cestno prometne predpise, ne spoštujejo tuje lastnine ali še kako drugače kršijo pravila igre, navodila nadzornika in/ali te splošne pogoje. S tem je igra končana, uporabniki pa niso upravičeni do povračila kupnine.

Lovski nadzornik lahko igro prekine tudi v primeru pojava izrednih razmer. V tem primeru čas igre preneha teči. Če se uporabniki strinjajo in je to mogoče, z igro nadaljujejo takoj, ko je odpravljen vzrok za prekinitev. Če se s tem ne strinjajo ali to ni mogoče, lahko celotno igro odigrajo v drugem terminu ali pa od ponudnika zahtevajo vračilo vplačane kupnine.

Lov za zakladom na odmaknjenem mestu nadzira lovski nadzornik, ki po potrebi, o kateri sam presodi, ali po izraženi želji uporabnikov usmerja igro. Pri tem uporablja namige, ki so del scenarija igre in o katerih uporabniki ne morejo odločati.

Nadzornik pred začetkom igre uporabnikom tudi razloži, da morajo igro odigrati tako, da ne bodo izgubili ali poškodovali dobljenih rekvizitov ali ponudnik kako drugače povzročili škodo. Če uporabniki škodo vseeno povzročijo, so jo dolžni plačati po ceni, ki jo določi ponudnik.

Ta igra se odvija na prostem. To pomeni tudi, da so uporabniki dolžni poskrbeti za to, da se primerno obujejo, opremijo. Uporabniki se udeležijo lova za zakladom na lastno odgovornost. Uporabniki so dolžni ustrezno varovati svojo lastnino in zdravje ter se izogibati virov ogrožanja in se vzdržati ravnanj, ki lahko ogrožajo varnost, zdravje ali lastnino ponudnika ali drugih vpletenih.

Igra se dogaja na prostem. To pomeni, da je njena izpeljava odvisna tudi od vremenskih pogojev, nad katerimi pa ponudnik nima nadzora. Ponudnik si zato pridržuje pravico, da v primeru neustrezne vremenske napovedi igro odpove. O tem je dolžan pravočasno obvestiti uporabnika. Komunikacija poteka prek telefona (SMS sporočila, klic) in/ali e-maila. Če ponudnik zaradi vremenske napovedi igro odpove, ima uporabnik na voljo nadomestni termin. V skladu z navodili, ki jih dobi po e-mailu, lahko najkasneje v roku enega leta po odpovedanem terminu rezervira drug prost termin. Že vplačane kupnine ponudnik ne vrača.

Ponudnik lahko zaradi neustreznih vremenskih pogojev prekine tudi že začeto igro. V tem primeru ima uporabnik na razpolago enake možnosti, kot jih ima v primeru odpovedane igre.

Ponudnik si pridržuje pravico, da je edini, ki lahko odloči, ali zaradi vremenskih pogojev igro odpove ali prekine.

 

6. 6. Team building

Ponudnik uporabnikom ponuja tudi storitev organizacije in izvedbe teambuildingov. Le te pripravi “po meri” naročnika. V ponudbo lahko vključi storitve, ki jih ponudnik organizira in izvede v celoti v lastni režiji (npr. igre kraške pobege) ali pa (tudi) storitve, ki jih le organizira, izvedejo pa jih ponudnikovi partnerji (npr. namestitve). Ponudnik v celoti žal ne more jamčiti za kakovost izvedbe storitev svojih partnerjev, zato si pridržuje pravico, da zanje ne odgovarja.

Ponudnik pa se zavezuje, da bo v svojo ponudbo vključeval le partnerje, ki so preverjeno kakovostni, zanesljivi in ugledni. Po svojih močeh bo svoje partnerje tudi usmerjal, obveščal in nadziral. Prav tako se ponudnik zavezuje, da bo v primeru, da bo svojim uporabnikom ponudil storitve, ki jih sam ne izvaja (v celoti), to v fazi sklepanja dogovora tudi sporočil.

Če ponudba teambuildinga vključuje tudi ostale module (npr. kraške pobege), za katere veljajo še ostali splošni pogoji, jih je uporabnik dolžan spoštovati.

Uporabniki se udeležijo teambuildinga na lastno odgovornost. Uporabniki so dolžni ustrezno varovati svojo lastnino in zdravje ter se izogibati virov ogrožanja in se vzdržati ravnanj, ki lahko ogrožajo varnost, zdravje ali lastnino ponudnika ali drugih vpletenih. Uporabniki so dolžni v celoti in dosledno spoštovati tudi navodila, ki jih od ponudnika in njegovih sodelavcev dobijo pred, med in po izvedeni storitvi.

Če ponudba teambuildinga vključuje tudi dejavnosti na prostem, to pomeni, da je izpeljava odvisna tudi od vremenskih pogojev, nad katerimi pa ponudnik nima nadzora. Ponudnik si zato pridržuje pravico, da v primeru neustrezne vremenske napovedi dejavnost odpove. O tem je dolžan obvestiti uporabnika. Komunikacija poteka prek telefona (SMS sporočila, klic). Uporabnik se odloči, ali (in na kateri termin) bi storitev želel prestaviti. V tem primeru ponudnik že vplačanega zneska ne vrača. Če se uporabnik odloči, da odpovedane storitve ne želi prestaviti, mu je ponudnik dolžan vrniti vplačani znesek.

Ponudnik lahko zaradi neustreznih vremenskih pogojev prekine že tudi začeto storitev. V tem primeru ima uporabnik na razpolago enake možnosti, kot jih ima v primeru odpovedane igre.

Ponudnik si pridržuje pravico, da je edini, ki lahko odloči, ali zaradi vremenskih pogojev igro odpove ali prekine.

 

6. 7. “Avtentična doživetja”, “krasno jesti”, “krasno spati”

Zgoraj naštete storitve (obiski avtentičnih kraških ustvarjalcev, namestitve, kulinarična doživetja) ponudnik organizira, izvedejo pa jih ponudnikovi partnerji. Ponudnik ne more v celoti jamčiti za kakovost izvedbe storitev svojih partnerjev, zato si pridržuje pravico, da zanje ne odgovarja.

Ponudnik pa se zavezuje, da bo v svojo ponudbo vključeval le partnerje, ki so preverjeno kakovostni, zanesljivi in ugledni. Po svojih močeh bo svoje partnerje tudi usmerjal, obveščal in nadziral. Prav tako se ponudnik zavezuje, da bo v primeru, da bo svojim uporabnikom ponudil storitve, ki jih sam ne izvaja (v celoti), to v fazi sklepanja dogovora tudi sporočil.

Uporabniki omenjene storitve koristijo na lastno odgovornost. Uporabniki so dolžni ustrezno varovati svojo lastnino in zdravje ter se izogibati virov ogrožanja in se vzdržati ravnanj, ki lahko ogrožajo varnost, zdravje ali lastnino ponudnika ali drugih vpletenih. Uporabniki so dolžni v celoti in dosledno spoštovati tudi navodila, ki jih od ponudnika in njegovih sodelavcev dobijo pred, med in po izvedeni storitvi.

Če ponudba vključuje tudi dejavnosti na prostem, to pomeni, da je izpeljava odvisna tudi od vremenskih pogojev, nad katerimi pa ponudnik nima nadzora. Ponudnik si zato pridržuje pravico, da v primeru neustrezne vremenske napovedi dejavnost odpove. O tem je dolžan obvestiti uporabnika. Komunikacija poteka prek telefona (SMS sporočila, klic). Uporabnik se odloči, ali (in na kateri termin) bi storitev želel prestaviti. V tem primeru ponudnik že vplačanega zneska ne vrača. Če se uporabnik odloči, da odpovedane storitve ne želi prestaviti, mu je ponudnik dolžan vrniti vplačani znesek.

Ponudnik lahko zaradi neustreznih vremenskih pogojev prekine že tudi začeto storitev. V tem primeru ima uporabnik na razpolago enake možnosti, kot jih ima v primeru odpovedane igre.

Ponudnik si pridržuje pravico, da je edini, ki lahko odloči, ali zaradi vremenskih pogojev igro odpove ali prekine.

 

7. Omejitev odškodninske odgovornosti

Ponudnik se zavezuje, da bo vestno in odgovorno skrbel za to, da uporabniki njegovih storitev ne bi bili oškodovani.

Odvezuje pa se odgovornosti za škodo in negativne posledice, ki bi nastale zaradi neustreznega ali malomarnega ali objestnega ravnanja uporabnika, v primerih, da uporabnik ne bi dosledno in v celoti upošteval tu predstavljenih splošnih pogojev in/ali pravil, ki jih je v pisni ali ustni obliki dobil od ponudnika ali njegovih sodelavcev pred, med ali po koriščeni storitvi, v primerih, da bi škodo ali negativne posledice povzročil ponudnikov partner, ki ni v delovnem razmerju s ponudnikom ter v primeru višje sile.

Ponudnik bo po svojih močeh, vedenju in zmožnostih skušal škodo in negativne posledice v največji možni (ne pa absolutni) meri odgovorno preprečiti.

 

8. Veljavnost splošnih pogojev poslovanja

Splošni pogoji poslovanja stopijo v veljavo takoj po objavi in veljajo, dokler jih ponudnik ne nadomesti z novimi. Objavljeni so na spletni strani karra.si, v natisnjeni obliki pa so uporabniku na voljo tudi na sedežu ponudnika.

Morebitne spore bo ponudnik skušal z uporabnikom rešiti na miren način, sicer jih bo reševalo pristojno sodišče.

 

V Tomaju, 1. avgust 2017

 

Povpraševanje